Covid-19 update

Naar aanleiding van de berichtgevingen vanuit de overheid en de vragen vanuit onze klanten, onderstaand een update wat betreft het beleid dat wij als praktijk hanteren.

Alle controle-, preventie- en behandelafspraken zoals deze eerder met u zijn gepland kunnen doorgaan.

Zoals u van ons bent gewend zullen wij alle afspraken bevestigen via email en/of sms. Mocht u de afspraak niet  kunnen of willen laten doorgaan, neemt u dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met ons op.

Het beleid dat we nog steeds volgen is dat we alleen mensen in onze praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Als u één van de onderstaande vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, verzoeken wij u op voorhand telefonisch contact met ons op te nemen zodat wij de afspraak samen met u kunnen verplaatsen.

  • Bent u of een huisgenoot momenteel in afwachting van de testuitslag van een corona-test?
  • Heeft u of uw kind(eren) in de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende symptomen die passen bij corona:

-  verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn),
-  hoesten,
-  verhoging of koorts (meer dan 38graden),
-  kortademig of benauwdheid,
-  reuk- en/of smaakverlies?

  • Heeft u of uw kind(eren) corona of bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
  • Bent u in (thuis)quarantaine (of zou u dit moeten zijn)?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van onze praktijk vragen uw handen te desinfecteren met de aangeboden handalcohol.

Wij verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals uw mobiele telefoon niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen wij met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Wij vragen u met klem onderstaande extra aanwijzingen voor uw bezoek aan onze praktijk op te volgen:

  • Kom niet te vroeg (maar zeker niet te laat), dus het liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen;
  • draag een mondkapje in de wachtruimte en behandelkamer;
  • houdt 1,5 meter afstand;
  • volg de aanwijzingen van ons team op;
  • kom, indien mogelijk, alleen naar de praktijk. Uiteraard begrijpen wij dat voor jonge kinderen er 1 begeleider per gezin aanwezig zal zijn. Het is niet toegestaan met meerdere ouder(s)/begeleider(s) aanwezig te zijn in de behandel- en/of wachtkamer;
  • verlaat na de afspraak en het maken van de nieuwe afspraak zo spoedig mogelijk de praktijk.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande of in verband met uw geplande afspraken nog vragen hebben, neemt u dan gerust telefonisch contact met ons op.

Kindertandarts Lelystad

Kindertandarts Lelystad
De Veste 10-14
8231 JA Lelystad