Een verwijzing naar Kindertandarts Lelystad

U kunt als tandarts, huisarts of medisch specialist een kind naar ons verwijzen als u van mening bent dat een kind extra tandheelkundige zorg nodig heeft.

Redenen voor verwijzing kunnen zijn:

  • Jonge kinderen met ( zuigfles) caries
  • Tandarts angst, naaldangst, of om een andere reden van onbehandelbaar
  • Kinderen met autisme en aanverwante stoornissen
  • Kinderen met ADHD
  • Behandeling na een trauma

Inschrijfformulier verwijzers

Naam patiënt*
Contactgegevens patiënt*
Geboortedatum
Reden verwijzing en relevante historie
Eerder behandeld?

Met verdoving?

Waren ouders in behandelkamer aanwezig?

Hoe verliep de laatste behandeling?
Naam tandarts
Adres tandarts
Telefoonnummer*
E-mailadres praktijk
 

Kindertandarts Lelystad

Kindertandarts Lelystad
De Veste 10-14
8231 JA Lelystad